Leverantör

RÖA AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget ingår i koncernen AB Rötmotaverken vars bolag bildades 1926. Bolaget bedriver egen utveckling, produktion och försäljning. Affärsområdena är färger för industriell målning på metall samt färger för träfasader.

Företagets samtliga miljöbedömningar