Leverantör

RKM Gruppen AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företagets fokus ligger på att marknadsföra en schweizisk och en amerikansk nanoprodukt i hela Skandinavien med ensamrätt.

Företagets samtliga miljöbedömningar