Leverantör

RKA Power AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar och tillverkar likriktare för laddning av stationära batterier, åsk- och nätstörningsskydd samt batterisäkringscentraler.

Företagets samtliga miljöbedömningar