Företag

RK Teknik i Gusum AB

Produkter

Företagsbeskrivning

RK Teknik i Gusum AB har primärt två verksamhetsområden:

RK Teknik Produktion
Tillverkar stålkonstruktioner, pinnskruvar/gängstång, ingjutningsgods för betong och balkong, gängade detaljer samt svarvade och frästa detaljer.

RK Teknik Balkongbyggarna
Allt från underentreprenader till totalentreprenader inom balkong.

RK Teknik startade sin verksamhet 1982 som enskild firma och bildade 1985 RK Teknik HB som senare ombildades till RK Teknik i Gusum AB.

Verksamheten bestod under de första åren av tillverkning av detaljer till balkong och betongindustrin, men har under åren breddats till att även omfatta entreprenader.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Dokument

Information på webben