Leverantör

RK Teknik i Gusum AB

Produkter

Företagsbeskrivning

RK Teknik tillverkar monteringsfärdiga balkonger av stål eller betong för nybyggnads-, renoverings- och ombyggnadsobjekt. Även balkong- och terrassräcken samt utför balkonginglasningar.

Företagets samtliga miljöbedömningar