Leverantör

RISE Research Institutes of Sweden AB

Företagsbeskrivning

RISE är ett oberoende forskningsinstitut som erbjuder ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor.

Nyhetsartiklar