Företag

Rettig

Produkter

Företagsbeskrivning

Thermopanel i Helsingborg ingår i Rettig Heating AB ett bolag inom Rettig Heating Group Europas.

Thermopanel erbjuder radiatorer, badrumsradiatorer och konvektorer för vattenburen värme. Företaget har kontinuerlig utveckling av rationella tillbehör och moderna hjälpmedel för såväl installatörer som projektörer.

TP-radiatorer i fullt sortiment lagerhålles och distribueras idag av ledande VVS-grossister på ett 20-tal orter fördelade över hela landet.

Thermopanels verksamhet är kvalitetssäkrad enligt SS-EN ISO 9001:2000 och har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:1996.

Bolagen Rettig Sweden AB och AB Markaryds Metallarmatur fusionerades den 13 december 2018. Företaget kommer att verka under AB Markaryds Metallarmatur:s namn.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar