Leverantör

Relekta AS

Produkter

Företagsbeskrivning

Tec7-serien och Relekta 101-serien som försörjer Bygg-, Järn-, Färg- samt Marinhandeln med högkvalitativa reparations och underhålls produkter ingår i Relekta AS.

I Norge finns företaget etablerat sedan 1977 med lager och administration. Sedan 2004 är bolaget även verksamt i Sverige, Relekta AS i Oslo är det nordiska huvudkontoret.

Relekta AS har valt att satsa på högkvalitetsprodukter för att möta marknadens krav på produkternas egenskaper. Detta garanteras genom att välja de bästa kvalitetsleverantörerna med en kompetens och produktutveckling som ligger i toppskiktet i världen. Relekta AS levererar produkterna företrädesvis via våra samarbetspartners och återförsäljare som finns att hitta på vår hemsida. Miljöledningssystem Certifikat ISO 14001, Kvalitetsledningssystem Certifikat ISO 9001:2000, EMAS, Hälsa och säkerhet Certifikat OHAS 18001, Försäljning och marknadsföring MQA-01. Miljöpolicy finns.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video

Nyhetsartiklar

Silikon fritt från lösningsmedel

Silikonmassa fri från lösningsmedel

XEALPRO är en ny miljövänlig silikonfogmassa för både inom- och utomhusbruk. Den är UV-stabil, har god kemikaliebeständighet och är färgbeständig. Fogmassan uppfyller emissionskraven på inomhusklimat som fastställts av BREEAM-NOR.