Företag

Relek Produktion AB

Produkter

Företagsbeskrivning

RELEK utvecklar elutrustning för uppvärmning: som t.ex. elpatroner, elpannor och golvvärmepannor, elkassetter, IR-värmare, nödströmsanläggningar, effektvakter mm.