Företag

Råsa Torv AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Produktionen består av grävd och frusen blocktorv. Blocktorven från Råsa Torv används till byggnationer i trädgårdar. Sönderdelad torv används till jordförbättring, jordar och strömaterial till djur.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)