Leverantör

Propex Operating Company, LLC.

Företagsbeskrivning

Propex tillverkar bl a geotextilier, betongfibrer och golvmaterial.

Företagets samtliga miljöbedömningar