Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Proline AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2016-07-05. Företaget genomför relining av dag- och spillvattenledningar i fastigheter. Med egenutvecklad teknik, Proline-metoden, gjuts nya rör i polyesterplast på insidan av de gamla – nya stammar utan stambyte.