Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

ProBygFile A/S Danmark Filial Sverige

Produkter

Företagsbeskrivning

ProBygFile A/S Danmark Filial Sverige är en leverantör till byggindustrin och erbjuder produkter såsom Nibra taktegel, DuPont™ Tyvek® diffusionsöppna membran, Hüttemann Limträ, Nova Listor och Protex® -programmet.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar