Leverantör

PrismaTibro AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar och tillverkar produkter med avancerad och driftsäker teknologi. De tre produktområdena är övergångssignaler, vevaxelindikatorer och tryckknappar.

Företagets samtliga miljöbedömningar