Leverantör

Primo Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företagets verksamhet omfattar råmaterial, produktutveckling, verktygstillverkning, extrudering, leverans av halvfabrikat och helt färdiga lösningar.

Företagets samtliga miljöbedömningar