Företag

Presto Brandsäkerhet AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Verksamheten kan delas in på följande områden:
- Brandskyddsprodukter
- Släcksystem och sprinkler
- Konsultation/Rådgivning
- Utbildning
- Service
- Brand- och utrymningslarm
- Verktyg för egenkontroll och SBA.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Information på webben

Video