Företag

PlymoVent AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Likvidation beslutad 2015-09-10. PlymoVent AB leverantör av produkter, system och tjänster för utsugning och filtrering av förorenad inomhusluft. Erbjuder lösningar som avlägsnar svets- och skärångor, slipdamm och oljedimma inom metallindustrin samt lösningar för att fånga och avlägsna fordonsavgaser.

Företagets samtliga miljöbedömningar