Företag

PlymoVent AB

Företagsbeskrivning

Likvidation avslutad 2017-12-22 PlymoVent AB leverantör av produkter, system och tjänster för utsugning och filtrering av förorenad inomhusluft. Erbjuder lösningar som avlägsnar svets- och skärångor, slipdamm och oljedimma inom metallindustrin samt lösningar för att fånga och avlägsna fordonsavgaser.

Företagets samtliga miljöbedömningar