Leverantör

Pittsburgh Corning Europe NV

Produkter

Företagsbeskrivning

Pittsburgh Corning tillverkar specialanpassad isolering och glasskivor för industri- och byggprojekt. Se även http://se.foamglas.com/.

Företagets samtliga miljöbedömningar