Leverantör

Pilgrimstads Cementvarufabrik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar ett flertal produkter i betong samt tillhandahåller även lösbetong för gjutning av husplatta, garageplatta, fundament m m.

Företagets samtliga miljöbedömningar