Företag

Permatek Trading AB

Företagsbeskrivning

Permatek Trading AB erbjuder ett sortiment av värmekrympbara skarvförband för rör av diverse slag, bland annat rör för fjärrvärme, fjärrkyla, gas och vatten.