Företag

Periskopet AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget arbetar med jordarmering, tätskikt, brobyggnad, grundläggning och vertikaldränering. Säljer membransvetsutrustning och utför svetsning av geomembran för bl.a. deponier, dammar och grundvattenskydd samt geosynteter.