Företag

Periskopet AB

Företagsbeskrivning

Likvidation beslutad 2017-01-24. Företaget arbetar med jordarmering, tätskikt, brobyggnad, grundläggning och vertikaldränering. Säljer membransvetsutrustning och utför svetsning av geomembran för bl.a. deponier, dammar och grundvattenskydd samt geosynteter.