Företag

PEGIL AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar standardiserade produkter för torkning och värmning inom industrin. Produkterna bygger ofta på en kombination av luftbehandling och mikrovågsteknik.