Leverantör

Peab Grundläggning AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tollarps Betong & Pålning är ett dotterbolag till Peab Grundläggning som ingår i Peabkoncernen. Företaget har en egen betong- och påltillverkning och utför de flesta typer av grundläggningsarbeten.

Företagets samtliga miljöbedömningar