Företag

PCS Modulsystem AB

Produkter

Företagsbeskrivning

PCS Modulsystem AB har filosofin att erbjuda säkra, bestående och bra modulbyggda lokaler när tillfälliga och ofta akuta behov plötsligt uppstår. Vi har lösningarna när kommuner, landsting och privata entreprenörer är osäkra på hur länge deras verksamhet behöver lokal eller boende, men behöver just nu en snabb och krångelfri lösning. Med våra flyttbara moduler skapar vi tillfälliga lokaler med bestående hög kvalitet och klarar högt ställda krav på miljö, tillgänglighet, specialanpassningar och hållbarhet.

PCS står för Portable Construction System™, vårt eget portabla modulsystem. Med egendesignade och portabla moduler har vi i över 20 år skapat just de flexibla totallösningar våra kunder behöver. Tack vare att vi förfogar över hela kedjan – från kompetens av projektering, konstruktion och produktion av byggmoduler till montering, byggnadsentreprenad och drift – kan vi ge snabb service med hög kostnadseffektivitet.

Video