Leverantör

Pauli Scandinavia AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget marknadsför ett komplett sortiment av glasbeslag - över 5000 artiklar interiört/exteriört t.ex. klämfästen, punktfästen, fasadkonstruktioner, duschbeslag, glastak, räckeskonstruktioner, glasräcken, skjutdörrar, hyllhållare och gångjärn.

Företagets samtliga miljöbedömningar