Företag

Östanbäck Timmerhus AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Ett företag inom timmerhustillverkning som arbetar med produktion av såväl fritidshus som en- eller flerfamiljshus för permanent boende.