Leverantör

Orapi Nordic Oy Ab finska filial

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar och marknadsför produkter för underhåll och produktion, t.ex. låsning, rengöring och avfettning, tätning, övriga aerosoler, cyanoakrylatlim, nanolubricants, konstruktionslim och lagningsmassa etc.

Företagets samtliga miljöbedömningar