Leverantör

Ogeborg Golvagenturer AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget levererar långsiktigt hållbara golv till kontor och andra offentliga miljöer. Målet är att uppnå ständig förbättring inom både ekologi och arbetsmiljö under våra golvs hela livscykel.

Företagets samtliga miljöbedömningar