Företag

Nynas AB (publ)

Produkter

Företagsbeskrivning

Nynas AB är ett företag som verkar inom oljeraffineringsbranschen. Arbetar bland annat med sikte på att säkra strömförsörjning, förbättra vägar, bygga bättre hus och ta bort skadliga partiklar från däck. Bedriver forskning kring olja för att nå dess fulla potential.

Företagets samtliga miljöbedömningar