Företag

NP Nilssons Trävaru AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tillverkning av takstolar, väggelement och träemballage sker i anslutning till centrallagret i Grevie samt vid en anläggning i Göteryd (Småland).

Transporten sker oftast direkt till arbetsplatsen med egna kranbilar.