Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

NP Nilssons Trävaru AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tillverkning av takstolar, väggelement och träemballage sker i anslutning till centrallagret i Grevie samt vid en anläggning i Göteryd (Småland).

Transporten sker oftast direkt till arbetsplatsen med egna kranbilar.