Leverantör

NP Nilssons Trävaru AB

Produkter

Företagsbeskrivning

NP Nilssons Trävaru är en familjeägd bygghandelskedja med egen tillverkning av takstolar, väggelement och träemballage för tillverkningsindustrin. Företaget erbjuder även förtillverkade småhus av trä.