Leverantör

Novasip AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tilläggsisolerar även fasadsten, putsade fasader, väggar av trä samt nyproduktion.
Tilläggsisolering i tjocklekar 50 - 100 mm, luftspalt tillkommer.

Video