Företag

Nouryon Surface Chemistry AB

Företagsbeskrivning

Akzo Nobel Surface Chemistry AB är ett färgföretag och en producent av specialkemikalier och limsystem.

Företagets samtliga miljöbedömningar