Annat, Entreprenör

Norsjö Medborgarhusförening u.p.a Ekonomisk förening