Leverantör

Norsjö Betong AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företagets största produkter är prefabelement till industribyggnader, bostadshus, virkestorkar och ladugårdar, samt balkongplattor för både nyproducerade byggnader och reparationsplattor.

Företagets samtliga miljöbedömningar