Företag

Norrlands Trähus AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Vi på Norrlands Trähus är stomkomponenttillverkare och vår affärsidé är helt enkelt att till kunden leverera Prefablösningar av trä eller stål. När man köper en stomleverans av Norrlands Trähus får man inte bara väggar och tak, utan ett byggsystem som ger goda förutsättningar för hög kvalité och slutlig kostnadseffektivitet på det färdiga huset.

I Norrlands Trähus åtagande ingår att konstruera, tillverka och leverera ytterväggar, bjälklag och tak samt övriga bärande stomkomponenter på husstommen. Våra kunder har egna, färdiga arkitektritningar på husen.
Baserat på dessa tar vi sedan fram projektanpassade tillverknings- och montageritningar för hustillverkning i serie.

Norrlands Trähus AB strävar efter att vara den kvalitetsledande stomkomponenttillverkaren i Sverige. Det är Norrlands Trähus ABs målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet.
Ett sammarbete med Norrlands Trähus AB skall kännetecknas av lyhördhet och en effektiv organisation med kunden i centrum. 

Norrlands Trähus AB är ett familjeägt företag med ca 60 anställda beläget i Hammerdal, 6 mil norr om Östersund, Jämtland.

 

Video