Leverantör

Nordström & Co Trävaru AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget lagerhåller ett brett sortiment av trävaror och byggmaterial, särskilt anpassat för yrkeskunders behov, t ex lagerhållas ett flertal dimensioner av limträbalk.