Leverantör

Nordskiffer AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är specialiserade på skiffer av hög kvalitet, särskilt takskiffer till skiffertak och till fasadtäckning.

Företagets samtliga miljöbedömningar