Leverantör

Nordplåt Carmen AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar och marknadsför stålkarmar för innerdörrar av trä till sjukhus, skolor, hotell, läkemedelsindustrin o.d.

Företagets samtliga miljöbedömningar