Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Nordomatic AB

Företagsbeskrivning

Nordomatic AB är ett ingenjörs- och entreprenadföretag inom fastighetsautomation. Deras tre dotterbolag är specialiserade inom teknisk fastighetsservice, Nordisk systemintegrering och Nordisk styrteknik. De arbetar dels med större ny- eller ombyggnationer (projekt eller entreprenad), och dels arbetar dem med service och eftermarknad.