Företag

Nordiska VA Teknik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Norvatek bygger pumpstationer och säljer VA-produkter. I produktutbudet finns bl a avloppspumpstationer, tryckstegringsstationer för avlopp och dränvatten.