Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Nordiska Skorstensprodukter AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Sedan 1964 har företagets sortiment av produkter anpassats till nya bränslen, effektivare eldstäder och nya ventilationssystem. Idag tillhandahåller Nordiska Skorstensprodukter eldstäder, brasvärmetillbehör och CE-märkta skorstenssystem i metall och prefabricerade block samt renoveringssystem med insatsrör, keramisk massa och tillbehör för reparation av rök- och ventilationskanaler.
Tillverkning och produktion sker enligt ISO 9001, certifierat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.