Företag

NIBE AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Nibe är leverantör av villavärmeprodukter såsom värmepumpar (bergvärme / markvärme samt luft/vatten-värmepumpar och frånluftsvärmepumpar), vamvattenberedare och villapannor.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)