Leverantör

NEOVA AB

Företagsbeskrivning

Neova är Skandinaviens ledande bioenergiföretag. Man producerar koldioxidneutrala bränslen som inte bidrar till växthuseffekt och global uppvärmning.