Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Navet Analytics AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser ger Navet Analytics en bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och rekommendationer som bidrar till rätt beslut. Förutom konjunkturbevakning gör Navet Analytics omvärldsanalyser, marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och undersökningar.

Nyhetsartiklar

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.