Företag

Naturlek

Produkter

Företagsbeskrivning

Naturleks produkter är prövade och registrerade hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen.
Samtliga lekredskap uppfyller kraven enligt svensk standard SS-EN 1176.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)

Information på webben