Leverantör

MPR LIFTS AB

Produkter

Företagsbeskrivning

MPR LIFTS AB erbjuder ett komplett program av trappliftar för såväl raka som svängda trappor, i innersväng som i yttersväng, med stol eller plattform. Företaget har även vertikala rullstolsliftar, s.k  B-liftar och lågliftar. Företagets produkter är CE-märkta.

Stor flexibilitet finns beträffande utförande och anpassning till enskilda objekt. Företaget lämnar råd och anvisningar för installation, utför komplett installation och service samt lagerhåller reservdelar.