Företag

Mossboda Trä AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver trävaruhandel, brytning och handel med bränn- och växttorv, handel med drivmedel och bränsle, produktion och försäljning av flisprodukter.