Leverantör

Moelven ByggModul AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Moelven ByggModul Sandsjöfors ingår som en enhet i Moelven ByggModul AB. Förutom ByggModul Sandsjöfors ingår ByggModul Kil, Torsby och Säffle i Moelven ByggModul AB.