Leverantör

Mjuk Betong i Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar produkter i mjuk betong, ett material som genom en liten tillsats av polymer (plast) blir tre gånger så elastisk som vanlig betong och tio gånger så elastisk som sten och klinker.

Nyhetsartiklar

Mjuk betong visades upp på Formex

Mjuk betong visades upp på Formex

Mjuk betong är betong gjord på aluminatcement som genom en liten tillsats av polymer (plast) blir tre gånger så elastisk som vanlig betong och tio gånger så elastisk som sten och klinker. Det ger både ett varmare och tystare material.