Leverantör

Mintec Paper AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Utför konvertering och trissning av papper, kartong samt nonwoven. Levererar till branscherna bygg, livsmedel, verkstad och läkemedel.

Företagets samtliga miljöbedömningar