Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Miljösäck i Norrköping AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget återvinner förpackningsfilm av polyeten, som förädlas till nya plastsäckar avsedda för källsortering, industrier, storkök, renhållning, fastighetsskötsel samt hushåll och trädgård.